Przeglądy techniczne

Przeglądy techniczne wykonywane zgodnie z wymaganiami producentów urządzeń, to cały zakres czynności objętych dokumentacją techniczną. Konieczność wymiany części ustalana jest na miejscu podczas przeglądu, a koszt części przedstawiany na bieżąco.

Showing all 5 results

2022 © Wszelkie prawa zastrzeżone Denteq.pl