Posted on

Macie już pomysł na amalgamat?

Od 1.01.2019 roku obowiązuje nakaz zatrzymywania i zbierania amalgamatu w gabinetach stomatologicznych. Szczegółowe wytyczne dotyczące amalgamatu stomatologicznego opisane ą w art.10 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z dnia 17 maja 2017 roku. Jest tam mowa o zakazie stosowania amalgamatu niekapsułkowej, a tym samym, jeśli w ogóle musimy go użyć, to tylko w formie kapsułkowej. Nie można stosować amalgamatu w leczeniu zębów mlecznych u dzieci do 15 roku życia oraz u kobiet w ciąży lub karmiących, chyba że lekarz uzna to za absolutnie niezbędne z uwagi na potrzeby medyczne pacjenta. To co najbardziej uderzy po kieszeni to pkt.4, który mówi:

– Od dnia 1 stycznia 2019 r. podmioty prowadzące gabinety stomatologiczne, w których stosowany jest amalgamat stomatologiczny lub w których usuwane są wypełnienia z amalgamatu stomatologicznego lub zęby zawierające takie wypełnienia zapewniają wyposażenie swoich gabinetów w separatory amalgamatu do celów zatrzymywania i zbierania cząstek amalgamatu, w tym również cząstek znajdujących się w zużytej wodzie.

I dalej:

Podmioty te zapewniają, aby:
a) separatory amalgamatu wprowadzone do użytku od dnia 1 stycznia 2018 r. zapewniały zatrzymywanie co najmniej 95 % cząstek amalgamatu;
b) od dnia 1 stycznia 2021 r. wszystkie separatory amalgamatu będące w użyciu zapewniały zatrzymywanie cząstek amalgamatu na poziomie określonym w lit. a).
Separatory amalgamatu muszą być konserwowane zgodnie z instrukcjami producenta, aby zapewnić najwyższy wykonalny poziom zatrzymania amalgamatu.

Można odnieść wrażenie, ze teraz wszystkie gabinety stomatologiczne i unity w nich pracujące trzeba wyposażyć w separatory amalgamatu. Na oficjalnej stronie Ministerstwa Zdrowia napisano, że gabinety ortodontyczne czy protetyczne nie będą musiały instalować separatorów, ponieważ nie usuwają wypełnień i używają amalgamatu. A co z pozostałymi? Małe, jedno-fotelowe gabinety chyba będą musiały wyposażyć unit lub pompę w separator. Trudno bowiem odmawiać wykonania usługi tylko dlatego, że pacjent ma stare wypełnienia amalgamatowe, chociaż można przyjąć i taką strategię. W większych gabinetach można przygotować jedno stanowisko do pracy z amalgamatem. Pozwoli to zminimalizować koszty wypełnienia przepisów. Całkowity koszt uzbrojenia stanowiska zależy nie tylko od producenta separatora, ale również od unitu (możliwości technicznych), rodzaju instalacji i pompy (mokra lub sucha).

Podstawowy separator jednostanowiskowy CA1, instalowany w unicie to koszt ok. 5.800 PLN, przy założeniu, że unit wyposażony jest w zawór spluwaczkowy (płyn ze spluwaczki też musi być separowany) oraz system opłukiwania (nawadniania) instalacji. Te dwa moduły podnoszą koszt dla jednego fotela. Separator na dwa unity CA2 to kwota ok. 7.500PLN, natomiast model CA4 mogący odseparować ścieki az 4 unitów to koszt ok. 9.500 PLN brutto. Jak widać przy większych urządzeniach, koszt jednostkowy jest mniejszy, jednak wszystko zależy od konkretnej konfiguracji w gabinecie.

Oczywiście w żadnym przypadku nie można uwalniać amalgamatu do środowiska czy to bezpośrednio czy pośrednio i to lekarze zapewniają, aby ich odpadami zajmował się upoważniony zakład lub przedsiębiorstwo gospodarowania odpadami. Przewidziane sankcje za niestosowanie przepisów muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Należy się więc spodziewać, że do 1 stycznia pojawią się przepisy określające weryfikację gromadzenia amalgamatu, sprawozdawczości i konsekwencji za niewywiązywanie się z obowiązku.

Naszym klientom zapewniamy fachowe wsparcie merytoryczne w doborze odpowiedniego separatora dopasowanego do warunków w gabinecie, profesjonalny montaż, w sposób zapewniający minimalne koszty inwestycji, maksymalne wykorzystanie urządzenia, długą i bezawaryjną pracę. W ofercie posiadamy urządzenia firmy Dürr Dental, które można instalować w blokach unitów stomatologicznych lub jako urządzenia wolno stojące przy pompie ssącej. Dürr Dental to bardzo długa tradycja produkcji separatorów amalgamatu i wszystkie obecnie produkowane urządzenia spełniają wymogi przepisów. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą w naszym sklepie i kontakt z nami, porady techniczne dla każdego!

Zapraszamy!