Posted on

Skaner Durr Dental Vista Scan Mini Plus – przegląd

Wiemy, że skanery Duerr Dental są mało awaryjne, ale im też należy się przegląd. Zaplanuj swój już teraz, lepiej zapobiegać niż leczyć ?
Tym też się zajmujemy !
20220122 110309 20220124 130545
  • Transport urządzenia w bezpiecznych i komfortowych warunkach do serwisu
  • Demontaż modułu wprowadzania płytek
  • Oczyszczenie i wymiana niezbędnych elementów
  • Montaż i sprawdzenie działania
  • Powrót urządzenia do gabinetu

20220124 111955 20220124 112014 20220124 112033 20220124 112138